Stacja Meteo Ciechanów

Stacja znajduje się na terenie
Państwowej Akademii
Nauk Stosowanych
w Ciechanowie
LAB-EL jest producentem sprzętu i oprogramowania do nadzoru temperatury i wilgotności powietrza w małych i dużych systemach magazynowych, przechowalniczych, produkcyjnych. Produkowane urządzenia są dostarczane ze świadectwami wzorcowania z Akredytowanego Laboratorium LAB-EL. Oprogramowanie zapewnia kompeksową obsługę systemu pomiarowego z wizualizacją, archiwizacją, zdalnym dostępem oraz alarmowaniem. Sprzęt i oprogramowanie produkowane jest w Polsce, objęte gwarancją i serwisem.
2024-07-23 09:44:57 CEST   2024-07-23 07:44:57 UTC [LD]

Parametry powietrza

temperatura: 19,1 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 96,8 %
Wykres wilgotności względnej
ciśnienie: 1002,2 hPa
Wykres ciśnienia atmosferycznego
pył PM2,5: 4,0 ug/m3
Wykres stężenia pyłu zawieszonego PM2.5
temperatury ekstremalne
dobowe 0000 - 2400 UTC
minmax
[°C]
bieżąca doba   18,2 20,4
poprzednia doba   17,5 31,3
temperatury ekstremalne
dzień / noc
minmax
[°C]
0600 - 1800 UTC 18,2 19,1
1800 - 0600 UTC 19,1 26,3
temperatura punktu rosy18,6 °C
temperatura odczuwalna17,3 °C
ciśnienie zredukowane1017,0 hPa

Parametry wiatru

prędkość: 2,9 m/s
Wykres prędkości wiatru
kierunek: 284,0 °
[WD] W 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
5,2 m/s

Promieniowanie słoneczne

moc: 211,5 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
usłonecznienie  
od świtu
0,8 h

Opad atmosferyczny

Wykres opadu
opad [mm]
1h0,0
2h0,0
3h0,0
4h0,0
5h0,0
6h0,0
opad [mm]
9h0,0
12h0,0
15h0,0
18h0,0
21h0,0
24h0,0

Zanieczyszczenie powietrza

NO2: 3,0 ppb
Wykres zanieczyszczenia powietrza NO2
SO2: 4,0 ppb
Wykres zanieczyszczenia powietrza SO2
CO2: 436,0 ppm
Wykres zanieczyszczenia powietrza CO2
 CO: 1793,0 ppb
Wykres zanieczyszczenia powietrza CO
O3: 30,0 ppb
Wykres zanieczyszczenia powietrza O3
PM2.5 ref: 4,0 ug/m3
Wykres zanieczyszczenia powietrza PM2,5 ref

Parametry gruntu

temperatura +5cm: 20,5 °C
Wykres temperatury gruntu +5cm
temperatura -5cm: 23,8 °C
Wykres temperatury gruntu -5cm
temperatura -10cm: 24,0 °C
Wykres temperatury gruntu -10cm
temperatura -20cm: 24,0 °C
Wykres temperatury gruntu -20cm
temperatura -50cm: 24,4 °C
Wykres temperatury gruntu -50cm
temperatura -100cm: 21,5 °C
Wykres temperatury gruntu -100cm
wilgotności -20cm: - %
Wykres wilgotności gruntu -20cm
konduktancja -20cm: - mS/m
Wykres konduktancji gruntu -20cm
st. dielektryczna -20cm: -
Wykres stałej dielektrycznej gruntu -20cm
wilgotności -50cm: - %
Wykres wilgotności gruntu -50cm
konduktancja -50cm: - mS/m
Wykres konduktancji gruntu -50cm
st. dielektryczna -50cm: -
Wykres stałej dielektrycznej gruntu -50cm
temp. ref. -20cm: 24,6 °C
Wykres temperatury referencyjnej gruntu -20cm
temp. ref. -50cm: - °C
Wykres temperatury referencyjnej gruntu -50cm

Zasilanie wiatrowo-fotowoltaiczne

prąd turbiny: 0,0 A
Wykres prądu z turbiny wiatrowej
napięcie turbiny: 0,0 V
Wykres napięcia z turbiny wiatrowej
moc turbiny: 0,0 W
Wykres mocy z turbiny wiatrowej
prąd fotowoltaiki: 0,4 A
Wykres prądu z panelu fotowoltaicznego
napięcie fotowoltaiki: 31,8 V
Wykres napięcia z panelu fotowoltaicznego
moc fotowoltaiki: 12,7 W
Wykres mocy z panelu fotowoltaicznego
napięcie akumulatora: 25,4 V
Wykres napięcia akumulatora
Stacja została zbudowana w w oparciu o przyrzady pomiarowe i software produkowane w LAB-EL Elektronika Laboratoryjna. LAB-EL to producent urządzeń pomiarowych do zastosowań profesjonalnych. Przyrządy LAB-EL są kierowane do zastosowań laboratoryjnych, przemysłowych i terenowych. Mierniki klimatu, w tym tym: higrometry, barometry i termometry elektroniczne wykorzystują nowoczesne techniki obróbki sygnałów z czujników pomiarowych wysokiej klasy. Przyrządy poddawane są wzorcowaniu i adjustacji w warunkach laboratoryjnych.

W instalacji stacji Ciechanów wykorzystano: rejestrator danych LB-490, z modułem LB-499-GSM do transmisji danych GSM/GPRS, i modułem LB-499-GAS do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Do rejestratora stacji są dołączone czujniki: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, miernik prędkości i kierunku wiatru MeteoWind 2, czujnik promieniowania słonecznego LB-901 z czujnikiem fotosyntezy PQS1, wielokanałowy termometr elektroniczny LB-711 (pomiar temperatury gruntu na różnych głębokościach), termometr LB-710T (z zewnętrznym czujnikiem, pomiar temperatury nad gruntem), deszczomierz RG50, czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu LB-930, czujniki wilgotności gruntu LB-797, Stacja posiada buforowe zasilanie z baterii fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej. Archiwizację i prezentację danych zapewnia program LBX.
© 2019-2020, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna